Revista "A Tempo"

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

No podem començar aquest nou "A Tempo" sense dedicar-vos una felicitació ben gran a tots: alumnes, professors, pares i mares, familiars i amics que heu festejat els 50 anys Vivint la Música amb nosaltres. Aquesta celebració ha marcat el curs 2017/2018 i ha fet que els actes, concerts, activitats, intercanvis i festes fossin el màxim de lluïdes, entranyables i festives.

Estem contents de com ha anat i us trametem les nombroses felicitacions que hem rebut i volem al mateix temps compartir-ho amb tota la comunitat educativa de l’Escola de Música de Palafrugell. Felicitats i moltes gràcies.

Ara, ja anem pels 51 i amb la mirada posada en el futur immediat i en el llunyà, posem a la vostra disposició tots els projectes que ens hem marcat i que anirem desenvolupant dia a dia, setmana a setmana, mes a mes, any a any i curs a curs. Uns projectes que passen per millorar la qualitat docent i engrandint la base, treballant de forma viva i participativa centrant-nos en l’aprenentatge significatiu i actiu i fent una aposta per a nous reptes, tant a l’Escola de Música com a l’Energia. Us fem saber que des del mes de juliol s’està treballant perquè el primer pis de l’Energia permeti ubicar tots els estudis musicals.

L’Escola de Música de Palafrugell escriurà unes planes més de la nostra història enllaçant els propers 50 anys amb els primers valorant la possibilitat d’estar tots junts; ensenyaments musicals de base (sensibilització, elementals, música moderna i a mida) amb els reglats a nivell de conservatori com a Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals de Música de Palafrugell. Aquest canvi creiem que donaran una perspectiva de més unitat, còmode de gestionar i amb la voluntat de servei públic al poble i la comarca tal com hem anat fent fins a dia d’avui.

Comptem amb la confiança dels nostres representants polítics, amb les direccions i professorat dels centres de règim general de Palafrugell i rodalies, amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i sobretot amb l’incondicional suport de tots vosaltres i de l’AMPA.

Posem al vostre coneixement que formem part de diferents associacions educatives com ara: ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música), ACCAT (Associació Catalana de Conservatoris de Catalunya), SCIC, (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya), EMU (Associació Europea d’Escola de Música) i de AJMBE (Associació de Joves Músics del Baix Empordà).

Volem mostrar-nos ferms en el camí a seguir, valents per aconseguir les fites proposades, reflexius en millorar i disposats a corregir els aspectes que en algun moment de la nostra trajectòria es puguin haver allunyat de les vostres expectatives. Estem oberts als suggeriments que ens pugueu fer i us agraïm sincerament que cregueu en la línia que hem anat portant i que ha estat un camí en la formació integral com a persones i pels que en un futur vulguin dedicar-s’hi professionalment.

La Música és l’art sonor educatiu per excel·lència i creiem en el seu valor i en els valors que d’ella se’n desprenen. Grans pedagogs, pensadors, psicòlegs i educadors ho han manifestat en reconeguts articles i investigacions..

Bon inici de curs 2018/2019 i Bona Música!

Rita Ferrer i Miquel


Instagram de l'Escola / l'Energia