Calendari d'audicions

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

Sonata a M.C, II. Lent - J. J. Blay

Nostàlgia - R. Riera i El Negrito - A. Lauro

Cançó de Maria - J. Lamote de Grignon

Banks of Ohio - Popular i Blues en A

Adagio - L. Von. Call i Bransle de Pitou - A. Le Roy

Nocturn nº2, Op.9 - F. Chopin i Blues

Afinació - M. Havart

El Rossinyol - Trad. Catalana

Somni d'un àngel - Ludovic

Sciapodus - S. Bell

New World Theme - A. Dvorak i Drunken Sailor - Trad. Irlandesa

Gavotte - J. Loillet i Bourrée - G. F. Händel

Sicilienne - M. Carcassi i Lesson 46 - J. Sagreras

Passejant - M. Havart

Bossa at night - J. Snidero i Samba Real - J. Snidero

Cançó de Maria - J. Lamote de Grignon

La Calàndria - F. Cervera


Maria Subirana, Tenora

Martina Escolar, Guitarra

Oriol Pou, Fiscorn

Pau Coll, Baix Elèctric

Janna Kopchuk, Guitarra

Adrià Berlanga, Piano

Pau Ponsatí, Tible

Carla X. Ramón, Piano i Jaume Kleiner, Flauta

Janna Kopchuk, Piano

Alejandro Fajardo, Guitarra

Arnau Fiego, Guitarra

Mariona Fernández, Flauta

Martina Farreró, Guitarra

Lídia Torrecillas, Tible

Pau Botella, Trombó

Mireia Pareta, Fiscorn

Marta Cortés, Flabiol


Pianistes acompanyants:
Dolors Sirvent
Enric FerrerDarreres fotos aleatòries

  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021

Darrer vídeo

Una mostra més del Treball individual posat al servei del col.lectiu!

Conjunt de Vent "Manel Mañogil" en temps de confinament pel #Covid-19.