Assignatures optatives

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

Per a l’obtenció del títol, durant el grau professional, s’hauran de cursar un total de 7 assignatures optatives, aproximadament una per curs acadèmic, equivalents a les 210 hores establertes en el pla d’estudis. Per aquest motiu us oferim diferents assignatures optatives, matèries de lliure elecció que permeten a l’alumnat personalitzar el seu pla d'estudis escollint matèries de coneixement general o bé matèries d'aprofundiment de continguts.

Podran convalidar matèries optatives els qui cursen més d’una assignatura de conjunt instrumental, els qui cursen a més a més d’algun dels conjunts instrumentals l’assignatura de coral o bé els qui cursen un instrument complementari.

El centre regularà la càrrega lectiva presencial de les matèries optatives segons la dedicació de l’estudiant.

Les assignatures optatives incloses en el curs d’estiu seran 75% presencials i 25% no presencials.

Instagram de l'Escola / l'Energia