Assignatures optatives

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

Per a l’obtenció del títol, durant el grau professional, s’hauran de cursar un total de 7 assignatures optatives, aproximadament una per curs acadèmic, equivalents a les 210 hores establertes en el pla d’estudis. Per aquest motiu us oferim diferents assignatures optatives, matèries de lliure elecció que permeten a l’alumnat personalitzar el seu pla d'estudis escollint matèries de coneixement general o bé matèries d'aprofundiment de continguts.

Podran convalidar matèries optatives els qui cursen més d’una assignatura de conjunt instrumental, els qui cursen a més a més d’algun dels conjunts instrumentals l’assignatura de coral o bé els qui cursen un instrument complementari.

El centre regularà la càrrega lectiva presencial de les matèries optatives segons la dedicació de l’estudiant.

Les assignatures optatives incloses en el curs d’estiu seran 75% presencials i 25% no presencials.

Relació d’assignatures optatives per al curs 2017-2018:

Assignatures optatives curs 2017-2018

Optatives 2017-18

Participació a concerts i/o conferències.
Adreçada als alumnes de Grau Professional, de caràcter anual i amb l’objectiu de crear interès per la música en viu i afavorir la participació a diferents esdeveniments musicals. Recollir el sentit crític dels estudiants i crear una plataforma d’intercanvi i crítica musical en el marc de la història de la música. L’alumne/a haurà de fer un comentari musical o crítica relacionant el concert amb els compositors i/o intèrprets en forma de ressenya per poder presentar a un diari o revista. Es faran una o dues tutories de seguiment.

Horari: No presencial, exceptuant les tutories de seguiment convingudes
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professors: Oriol Oller i Rita Ferrer

Produccio musical

Aquest curs farà un recorregut a través de les eines i els processos bàsics i necessaris per a la producció musical a través del software Ableton Live. Es donaran les eines necessàries perquè produeixis la música que més t'agradi i puguis desenvolupar el teu propi procés creatiu. Analitzarem estils musicals, la gravació, l’edició d’àudio, tècniques de producció, instrumentació i arranjaments. Treballarem els efectes d’equalització, dinàmica, reverb, delay i distorsió. També definirem els conceptes de mescla i màstering. L'objectiu és assolir els coneixements necessaris per a poder gravar i produir la teva pròpia música.

Horari: Pendent d’assignar
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professor: Gabriel Berlanga

Formació corporal

Aquesta assignatura optativa està dirigida als alumnes de Grau Professional i està orientada a desenvolupar la sensibilitat i la consciencia corporal, a reeducar hàbits i a fomentar la higiene postural per tal per d’oferir als músics la possibilitat d'aprendre a fer servir el cos de forma eficaç, obtenint millors resultats musicals i afavorint la salut, evitant bloquejos físics, esforços innecessaris i, fins i tot, possibles lesions.

Horari: Pendent d’assignar
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professor: Colette Martí

Els Virolets

Aquesta assignatura optativa està adreçada als alumnes de Grau Professional i està orientada al treball i a la correcta utilització de la veu per interpretar un repertori coral. S’hi treballaran els aspectes bàsics per a la formació musical a través del cant coral permetent que l’alumnat s’apropi a la música com a objecte de coneixement i com a font de sensibilitat i plaer estètic, mitjançant un repertori específic que ha de servir per posar a l’abast de l’alumnat músiques de la pròpia tradició cultural, però també d’arreu i de diversitat d’estils.

L’assignatura de Coral podrà ser considerada matèria optativa quan l’alumne cursi una assignatura de conjunt instrumental o un segon instrument.

Horari: Pendent d’assignar
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professores: Rita Ferrer i Marta Giner

Conjunt de vent

Aquesta assignatura optativa està adreçada als alumnes d’instruments de vent de Grau Professional i està orientada al treball d’aquests instruments en grup. S’hi treballaran els aspectes bàsics per a la formació musical en grup, mitjançant el repertori específic i els arranjaments per a aquesta formació.

L’assignatura de Conjunt instrumental de vent podrà ser considerada matèria optativa quan l’alumne cursi més d’una assignatura de conjunt instrumental, o quan a més a més d’algun dels conjunts instrumentals l’alumne cursi l’assignatura de coral o un segon instrument.

Horari: Divendres de 20:00 a 21:30 hores
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professors: Enric Ferrer i Juan Serí

Conjunt de corda

Aquesta assignatura optativa està adreçada als alumnes d’instruments de corda de Grau Professional i està orientada al treball d’aquest instrument en grup. S’hi treballaran els aspectes bàsics per a la formació musical en grup, mitjançant el repertori específic i els arranjaments per a aquesta formació.

L’assignatura de Conjunt instrumental de corda podrà ser considerada matèria optativa quan l’alumne cursi més d’una assignatura de conjunt instrumental, o quan a més a més d’algun dels conjunts instrumentals l’alumne cursi l’assignatura de coral o un segon instrument.

Horari: Divendres de 20:00 a 21:30 hores
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professores: Anna Caner i Tamara Caño

Conjunt de guitarres

Aquesta assignatura optativa està adreçada als alumnes de guitarra de Grau Professional i està orientada al treball d’aquest instrument en grup. S’hi treballaran els aspectes bàsics per a la formació musical en grup, mitjançant el repertori específic i els arranjaments per a aquesta formació.

L’assignatura de Conjunt instrumental de guitarres podrà ser considerada matèria optativa quan l’alumne cursi més d’una assignatura de conjunt instrumental, o quan a més a més d’algun dels conjunts instrumentals l’alumne cursi l’assignatura de coral o un segon instrument.

Horari: Divendres de 19:30 a 21:00 hores
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professors: Jordi Garcia i Xevi Juanals

Big band

Aquesta assignatura optativa està adreçada a tots aquells alumnes de Grau Professional que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics de la música moderna i de la seva pràctica musical dins la formació de la Big band. S'hi treballaran els aspectes bàsics per a la formació musical en grup, mitjançant el repertori específic i els arranjaments per a aquesta formació.

L’assignatura de Big band podrà ser considerada matèria optativa quan l’alumne cursi més d’una assignatura de conjunt instrumental, o quan a més a més d’algun dels conjunts instrumentals l’alumne cursi l’assignatura de coral o un segon instrument.

Horari: Dimecres de 20:15 a 21:15 hores
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professors: Eduard Prats i Jordi Fontanilles

Batucada

El grup de Batucada de l’Escola de Música de Palafrugell et dóna l’oportunitat d’aprendre l’art de tocar diferents instruments de percussió, a través dels ritmes brasilers, dins d’una formació grupal. Aquest curs està dirigit a aquells alumnes que tinguin ganes de tocar i gaudir de la música a través de la percussió. No calen coneixements musicals previs, només ganes de venir a tocar i a aprendre.

L’assignatura de Batucada podrà ser considerada matèria optativa quan l’alumne cursi més d’una assignatura de conjunt instrumental, o quan a més a més d’algun dels conjunts instrumentals l’alumne cursi l’assignatura de coral o un segon instrument.

Horari: Dissabte d’11:00 a 12:00 hores
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professor: Jordi Morell

Combo

Els Combos de música moderna i jazz ofereixen la possibilitat de tocar en grup les cançons més conegudes del rock i del blues i us permetrà conèixer les característiques més bàsiques d’aquests estils. També es treballa l’expressivitat musical a través de la improvisació. La formació bàsica dels Combos és una base rítmica formada per bateria, baix/contrabaix i piano o guitarra a més a  més tots aquells instruments que puguin interpretar una melodia: veu, instruments de vent fusta i vent metall, instruments de corda etc.

Horari: Pendent d’assignar
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professors: Marta Sarquella i Jordi Morell

Cobla

El Conjunt Instrumental de Cobla està adreçat a tots els alumnes de Grau Professional i s'hi treballaran els aspectes bàsics per a la formació musical en grup, mitjançant el repertori específic i els arranjaments per a aquesta formació.

L’assignatura de Cobla podrà ser considerada matèria optativa quan l’alumne cursi més d’una assignatura de conjunt instrumental, o quan a més a més d’algun dels conjunts instrumentals l’alumne cursi l’assignatura de coral o un segon instrument.

Horari: Dimarts de 20:00 a 21:00 hores
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professors: Eduard Prats i Oriol Oller

Quartet de guitarres

Aquesta assignatura optativa està adreçada a tots aquells alumnes de guitarra de Grau Professional que vulguin adquirir coneixements teòrics i pràctics de la música instrumental per a quartet de guitarres. S'hi treballaran els aspectes bàsics per a la formació musical en grup, mitjançant el repertori específic i els arranjaments per a aquesta formació.

L’assignatura de Quartet de guitarres podrà ser considerada matèria optativa quan l’alumne cursi més d’una assignatura de conjunt instrumental, o quan a més a més d’algun dels conjunts instrumentals l’alumne cursi l’assignatura de coral o un segon instrument.

Horari: Pendent d’assignar
Lloc: Centre d’Ensenyaments Artístics de Grau Professional l’Energia
Professor: Xevi Juanals

Instrument complementari

Aquesta assignatura optativa permet a l’alumnat de Grau Professional conèixer els fonaments i principis bàsics de la tècnica d’altres instruments diferents al seu instrument principal, o bé aprofundir en un segon instrument.

L’assignatura optativa d’instrument complementari serà 50% presencial i 50% no presencial.

Horari i lloc: A determinar segons disponibilitat dels alumnes i professor.

 

Darreres fotos aleatòries

  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021
  • Audició 10-04-2021

Darrer vídeo

Una mostra més del Treball individual posat al servei del col.lectiu!

Conjunt de Vent "Manel Mañogil" en temps de confinament pel #Covid-19.