Simultaneïtat d’estudis

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música

L’alumnat que estigui cursant simultàniament l’ESO o el batxillerat i estudis de música en una escola de música autoritzada pot sol·licitar el reconeixement de les matèries que es descriuen a la resolució d’organització i funcionament dels centres de cada curs acadèmic. L’objectiu és el de facilitar, als alumnes, la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de música i els de règim general.


L'alumnat que cursa ESO i estudis de música en un conservatori o en un centre professional pot demanar, com a màxim, la convalidació de quatre hores de matèries optatives de primer a tercer i una matèria optativa específica de quart (la matèria de música, si no és que l'itinerari escollit no la inclou), a més de la matèria comuna de música de primer a tercer.

Veure quadre adjunt:

simultaneitat ESO

(*) Aquesta matèria específica de 4t d’ESO ha de ser la matèria de música o, en el cas que l’itinerari escollit per l’alumne/a no la inclogui, podrà correspondre a una altra matèria optativa específica.

Si s'estudien batxillerat i estudis de música en un conservatori o en un centre professional, com a màxim es pot demanar la convalidació de quatre hores corresponents a la franja d'optativitat per curs i una matèria de modalitat d'un dels dos cursos.

Veure quadre adjunt:

simultaneitat Batxillerat

En relació al batxillerat s’informa de quines són les matèries de grau professional més adients que cal que cursin els alumnes que vulguin obtenir el màxim de convalidacions:

simultaneitat convalidacions

Si es poden convalidar dues d’aquestes matèries per curs, i donat que els alumnes, per cursar Grau Professional de música ja convaliden 4 hores d’específiques per curs, per obtenir el títol de batxillerat han de cursar:

  • Les matèries comunes.
  • La matèria comuna d’opció, que és Història i fonaments de l’art, i que poden cursar a distància a l’institut obert de Catalunya.
  • El treball de recerca, que pot estar relacionat amb la interpretació o recerca musical i pot estar co-tutoritzat pel professor del conservatori.


Aquesta opció és només per als alumnes que fan 5è o 6è de Grau Professional.


Documentació relacionada:


Simultaneïtat Certificat Reconeixement ESO

Simultaneïtat Pla seguiment ESO

Simultaneïtat Sol·licitud Reconeixement Batxillerat

Instagram de l'Escola / l'Energia